La Fundació Humana ha recollit 43 tones de tèxtil a Tordera durant el 2019, un 11% més respecte l’any anterior


La Fundació Humana informa que ha recollit 43.447 kg de tèxtil usat a Tordera durant el 2019 per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge.  Al 2019, els donants van dipositar la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzaven als contenidors de color verd de la Fundació. El servei de recollida selectiva del tèxtil és gratuït i representa un estalvi per als municipis adherits. A Tordera, aquest registre representa un augment de l’11,5% respecte l’any anterior (38.960 kg). El portaveu d’Humana, Joan Carles Montes recorda que totes les peces recollides a Tordera són reutilitzades o reciclades.

Humana 1

 El benefici social consisteix en la creació de llocs de treball inclusius, estables i de qualitat: Humana genera un lloc de feina indefinit per cada 36.000 kg de tèxtil recollits. A Tordera, aquests benefici social es tradueix amb horts socials amb usuaris derivats de serveis socials. Ho explica Joan Carles Montes.

Humana 2

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 98.000 peces de roba la gestió de les quals implica un doble benefici: el primer és ambiental, perquè en redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 137 tones de CO2 a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO2.

Humana 3

Cada català genera 22 kg de residus tèxtils anualment però només se’n recuperen selectivament 2,5 kg. La resta son residus tèxtils generats que van a parar a la fracció resta (i posteriorment a un abocador). Segons l’Agència de Residus de Catalunya, representen uns costos directes per a les administracions públiques d’uns 29 milions d’euros anuals.