La Diputació assumirà la gestió informatitzada del padró d’habitants de Tordera


Tordera se sumarà als més de 250 municipis de la província de Barcelona que han delegat la gestió informatitzada del seu padró d’habitants a la Diputació de Barcelona, després del conveni que han signat l’Ajuntament i representants d’aquest ens supramunicipal.

Aquesta encomana del servei permetrà a l’Ajuntament gaudir de diverses avantatges, com un estalvi de recursos econòmics, tècnics i humans; assessorament en la gestió del padró municipal d’habitants; la millora de la qualitat de les dades, així com la integració amb d’altres aplicacions, entre d’altres.

L’Ajuntament de Tordera continuarà oferint serveis en relació al padró pel que fa a l’Atenció ciutadana, la cerca i custòdia de documentació, així com gestions puntuals amb l’Intitut Nacional d’Estadística (INE) – peticions de documentació, naixements, defuncions.

Amb l’assumpció del servei, la Diputació es farà càrrec de l’actualització i els intercanvis de dades amb l’INE, lliurament de dades a l’Organisme de Gestió Tributària, transferència a l’Administració Oberta de Catalunya, assessorament i formació als gestors municipals i accés gratuït a la comunitat virtual i d’altres aplicatius per a l’obtenció de dades estadístiques del padró d’habitants.