Més de 9.200 aspirants per a 750 places de mosso d’Esquadra, el 27% dones


La convocatòria de 750 places de mosso d’Esquadra ha rebut 9.287 sol·licituds d’aspirants, de 28 anys de mitjana, 25% dels quals tenen formació universitària i un 27% són dones. Més del 20% dels aspirants viuen a la comarca del Barcelonès, més del 10% viuen al Baix Llobregat i el Vallès Occidental, i més del 4% són del Maresme, el Vallès Oriental i el Segrià. La convocatòria es va obrir a l’octubre i ara hi ha uns dies perquè les persones excloses provisionalment puguin presentar esmenes. Posteriorment els admesos faran la prova de coneixements i aptituds, la prova física, el test psicotècnic i l’entrevista, i la prova de català. Finalment es faran les últimes comprovacions de tatuatges i de causes d’exclusió físiques, just abans d’entrar en el període de formació de l’Escola de Policia, situada a Mollet del Vallès.