L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA CREARÀ UNA COMUNITAT GENERAL DE LA CONCA DEL RIU TORDERA, AMB L’OBJECTIU DE CONCRETAR LES ACTUACIONS A REALITZAR.


L’Agència Catalana de l’Aigua va realitzar la setmana passada a Hostalric, una reunió informativa sobre l’estat actual a la conca del Tordera i les línies de treball que s’hi estan duent a terme. La reunió anava adreçada als principals sectors relacionats amb l’ús de l’aigua, per tal d’explicar i aclarir amb més detalls la proposta de crear una comunitat general i detallar les diferents actuacions i línies de treball que s’estan portant a terme a la conca de la Tordera.

En la reunió es va decidir tirar endavant la proposta defensada per Tordera, de una comunitat general d’usuaris de la conca.

Durant la reunió informativa es van detallar les actuacions que l’Agència Catalana de l’Aigua està realitzant a la conca. En aquest sentit, es va estimar oportú la Constitució d’una comissió gestora que estableixi les accions preparatòries i de promoció de la constitució de la futura comunitat general.