L’Ajuntament continua impulsant mesures de protecció davant avingudes d’aigua en un tram de la riera de Vallmanya


L’Ajuntament de Tordera, en la línia d’actuacions locals de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, ha realitzat recentment diferents accions de protecció davant avingudes d’aigua en un tram de la riera de Vallmanya a la zona urbana de Fibracolor.

Les accions, subvencionades per l’Agència Catalana de l’aigua, han servit per retornar al riu la llibertat que ha perdut per la fixació del canal principal per part dels nuclis de canya i la dinàmica fluvial natural d’aquests darrers anys.

L’obra realitzada a la riera ha servit per obrir diferents canals que ajudaran a ocupar més superfície i a accelerar els processos d’erosió i/o sedimentació que li són propis.

Les actuacions de millora a la riera de Vallmanya també han permès crear basses per la fauna i per fer-hi taques de plantació de flora autòctona, facilitant així la creació d’espais de biodiversitat i de restauració fluvial. Ho explica Xavier Pla, regidor encarregat de l’àrea de medi rural.

Pla Vallmanya

Actuacions com aquestes s’inclouen en el marc estratègic de la regidoria de Medi Ambient a fi de millorar la gestió de la inundabilitat a les lleres situades en trames urbanes. En aquest sentit, s’han impulsat accions com la recuperació del braç esquerra, l’arranjament de les rieres d’Àgora Parc i Sant Tou o la instal·lació dels deflactors a la llera del riu.

La voluntat de l’Àrea és seguir mitigant els efectes del canvi climàtic a través d’accions contra la inundabilitat, mitjançant el control biològic de plagues i treballant per la reducció de residus.