La tertúlia de polítics va aprofundir ens els punts i mocions aprovades al ple de novembre


La tertúlia amb un representant de cada un dels grups polítics presents a l’Ajuntament repassa els punts més importants de l’ordre del dia del passat ple del mes de novembre.