L’Escola La Roureda participa en un programa gratuït contra el ‘bullying’ promogut per la Fundació Barça


L’escola La Roureda de Tordera participa en un  programa de prevenció del ‘bullying’ que ha dissenyat la Fundació del Barça. El programa, que compta amb el suport de ‘La Caixa’, és fruit de dos anys de pilotatge a 26 escoles de Catalunya, 12 experimentals i 14 de control, amb uns 5.250 infants participants. Com a resultat, es va reduir en un 35% les víctimes de ‘bullying’ i en més d’un 60% les de ‘ciberbullying’ als centres participants. Aquest procés ha permès crear una metodologia innovadora que utilitza l’esport com eina de prevenció del ‘bullying’ escolar. Amb els centres inscrits actualment, es podrien evitar unes 5.000 víctimes cada any, i podrien arribar a 60.000 si s’hi sumessin tots els centres escolars.

El programa consisteix en la formació de mestres. Els alumnes participaran en almenys set sessions d’una hora adaptades a la seva edat. Tres sessions seran de tutories, tres més d’educació física i l’última serà d’arts plàstiques perquè puguin expressar el que han viscut i après. Abans i després de participar en el projecte, els alumnes i els centres ompliran qüestionaris per valorar la situació inicial i final i obtenir així l’acreditació ‘Escola contra el bullying’.El projecte introdueix factors preventius en l’àmbit de l’educació emocional i els sentiments, la conducta i les habilitats socials, i les creences i valors. A cada curs s’adapta el currículum i s’hi van sumant elements. La cap d’estudis de l’escola La Roureda de Tordera (Maresme), Núria Serra, ha explicat que el centre no té gaires conflictes, però tampoc els amaga. És un dels centres que ha participat en la prova pilot i ha explicat que al principi els alumnes no entenien què era assetjament i què no, cosa que a final de curs ja havien entès. 

Roureda Bullying

Segons alguns estudis, un 25% dels alumnes de primària catalans admet haver estat víctima de ‘bullying’, i un 51% ha observat alguna situació de ‘bullying’. Els principals motius de l’assetjament ha estat l’aspecte físic, i l’atac s’ha concretat amb insults. Una de cada tres víctimes no demana ajuda. El 24% de les famílies no parla amb els tutors dels seus fills quan han estat víctimes d’assetjament, més d’un 20% no fan res quan els seus fills han estat observadors, i un 76% dels mestres admet que no està preparat per afrontar aquestes situacions.