Transmissió del ple extraordinari de l’Ajuntament de Tordera del 18 de novembre de 2019


Transmissió del ple extraordinari de l’Ajuntament de Tordera del dia 18 de novembre del 2019 en que es van aprovar la unificació del crèdit ja aprovada a l’últim ple ordinari d’acord al que que indica la llei d’hisendes locals.