La Corporació i l’AECC – Catalunya segellen un acord per desplegar el grup “Afrontant el càncer” a l’Hospital de Blanes


La Corporació de Salut del Maresme i la Selva i l’AECC – Catalunya contra el Càncer han signat un conveni per posar en funcionament a l’Hospital Comarcal de Blanes el projecte “Afrontant el Càncer”, un grup de suport destinat a persones afectades per alguna malaltia oncològica amb la finalitat d’acompanyar-les en totes les fases del procés. El servei, que s’ha iniciat a finals d’octubre, i que tindrà freqüència setmanal, té com a objectiu treballar amb els pacients oncològics un conjunt d’estratègies útils per afavorir la seva adaptació a la malaltia, i a la vegada propiciar la millora de la seva qualitat de vida, fomentant la seva autonomia i possibilitant el seu creixement personal.
 
El grup terapèutic “Afrontant el càncer”, consta de 8 sessions amb temàtiques diferenciades, de 90 minuts de duració. El servei de psicooncologia de l’AECC-Catalunya contra el Càncer realitzarà una entrevista prèvia amb els sol·licitants per valorar la seva idoneïtat, informar dels objectius d’aquest grup terapèutic, així com dels beneficis que suposa per l’usuari i dels requisits de compromís.
 
El fet de participar en les sessions del grup terapèutic “Afrontant el càncer” facilitarà pautes de conducta als pacients sotmesos a tractament oncològic perquè així puguin adaptar-se millor a la malaltia i, en paral·lel, obtinguin respostes emocionals aplicables a tots els graus de la malaltia que pateixen, ja que aquest servei possibilita l’elaboració de l’experiència integral del càncer, contribueix a l’apoderament de la persona malalta en diferents àrees, aplana l’adquisició d’habilitats comunicatives per relacionar-se de forma assertiva amb l’entorn familiar i social i, finalment, estableix una xarxa de suport entre iguals.