Es presenta un protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista al Maresme


S’ha presentat el Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista al Maresme, un document impulsat pel Consell Comarcal i el SIE Mataró-Maresme que ha comptat amb la participació activa de tots els agents del territori implicats en la detecció, prevenció i intervenció davant les diferents violències que pateixen les dones pels sols fet de ser-ho. El Protocol del qual s’ha dotat el Maresme és una eina  per a totes i tots els professionals de la comarca implicats en l´eradicació de la violència masclista, i un instrument viu que permet abordar, paulatinament i d´una forma òptima, totes les formes de violència masclista entesa com a una “manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d´un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloent-hi les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l´àmbit públic com en el privat”.

En la trobada va assistir la regidora de serveis socials a Tordera, Toñi Garcia. La regidora recorda quins protocols s’activen a nivell local en casos que es produeixen a Tordera.

protocol Toñi

La directora de l’Institut Català de la Dona, Laura Martínez destaca la clara implicació institucional: ajuntaments, Institut Català de la Dona, Diputació i Generalitat. I aquesta confluència és justament el punt fort del document perquè “només des de la coordinació s’aconseguirà eradicar aquesta xacra social”.

El document relaciona 4 àmbits on es produeix la violència masclista: la parella, la família, l’entorn laboral i l’espai social o comunitari i planteja un circuit comarcal d’intervenció coordinada per part dels diferents serveis implicats: serveis socials, serveis específics d’atenció a dones, servei d’intervenció especialitzada,  àmbit de seguretat, àmbit de salut i àmbit judicial.

Aquest Protocol, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració del SIE Mataró-Maresme ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i amb la participació de referents de tots el àmbit de la comarca: social, policial, judicial, sanitari i educatiu.