El ple de l’ajuntament desestima realitzar una auditoria integral demanada per Ciutadans


La regidora de Ciutadans a l’ajuntament de Tordera, Miriam Rocabruna, va sol·licitar, a través d’una moció en el darrer ple municipal, posar en marxa una auditoria integral de la gestió de l’Ajuntament que inclogui els darrers quatre anys. En aquest sentit, Rocabruna recordava que uns dels compromisos del seu partit amb la ciutadania és garantir la transparència en l’activitat de l’administració pública per tal de mantenir la confiança de la societat.

auditoria ciutadans

EL regidor de la CUP, Oriol Serra subratllava que són un partit que demana transparència, però que la moció li generava dubtes com per exemple com la pagarien.

auditoria cup

El regidor de Més Tordera, Xavier Pla recordava que existeix la llei de transparència que obliga a una fiscalització dels comptes públics sigui més alta.

auditoria Més

Des d’En comú podem, Salvador Giralt dubtava que els resultats de l’auditoria poguessin ajudar molt.

auditoria en comu podem

El regidor d’ERC, Jordi Romaguera creu que l’auditoria podria ser útil si es fes dels comptes dels últims 25 anys. Malgrat això, també posava en relleu el cost econòmic que comportaria.

auditoria ERC

El regidor del PSC, Rafa Delgado parlava d’un cost alt d’aquest tipus d’auditories. Delgado va subratllar la professionalitat de les tècniques de l’àrea d’hisenda.

auditoria psc

L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, en nom de Junts x Tordera recordava que els comptes municipals passen el control del síndic de comptes i el tribunal de cuentas que fan una exhaustiva fiscalització. Garcia va recordar als regidors que durant els darrers 25 anys s’han fet tres auditories, sempre amb resultats correctes.

auditoria junts

La moció es va desestimar amb els vots en contra de Junts x Tordera, PSC, Més Tordera i CUP, l’abstenció d’En Comú Podem i ERC i el vot favorable de Ciutadans.