La junta electoral de zona requereix a l’Ajuntament a eliminar la publicació sobre els primers 100 dies de govern


La junta electoral de zona d’Arenys de Mar ha requerit a l’Ajuntament de Tordera que elimini de la web i xarxes socials la publicació de la notícia dels primers 100 dies de govern.

El requeriment de la junta electoral arriba després d’una petició d’ERC-Sobiranistes, que a banda de reclamar l’eliminació del text a l’Ajuntament també demana la seva eliminació a la pàgina web de Ràdio Tordera.

Segons la notificació, la difusió de la campanya institucional “100 dies de Govern” a les xarxes socials de l’Ajuntament es va realitzar amb posterioritat de la convocatòria d’eleccions generals.

L’Art. 50.2 i 3 de la LOREG disposa que des de la convocatòria de les eleccions i fins a la celebració de les mateixes queda prohibit qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirectament, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o els èxits obtinguts, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions.

D’aquesta manera, la junta electoral requereix a L’Ajuntament de Tordera perquè es procedeixi a eliminar de les xarxes socials, en concret Facebook, Twitter i Instagram, les publicacions relacionades amb la campanya institucional “100 dies de govern” realitzades amb posterioritat a la convocatòria del present període electoral i s’abstingui de realitzar referència a l’esmentada campanya fins finalitzat el procés electoral en curs, advertint que en cas de no verificar podria incórrer en les responsabilitats administratives i penals oportunes.

L’ajuntament ja ha complert el requeriment i ha eliminat totes les publicacions sobre el tema.

En el cas de la publicació a Ràdio Tordera, la junta electoral resolt a arxivar la comunicació atès que aquest organisme no té competència en relació amb l’actuació dels mitjans de comunicació públics i privats.

L’emissora va publicar a principis d’octubre dues notícies sobre el balanç dels primers 100 dies de govern. Una amb la valoració del govern municipal (Junts x Tordera i PSC) i la segona on tots els grups de l’oposició (ERC, Ciutadans, En Comú Podem,  Més Tordera i CUP) feien una valoració de la gestió del govern municipal durant els primers mesos de mandat.