L’Ajuntament de Tordera celebra ple extraordinari per escollir els membres de les meses electorals


L’Ajuntament de Tordera celebra  a les 13:00h un Ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia: el sorteig públic per a l’elecció dels membres de les meses electorals de les Eleccions al congrés dels diputats el 10 de Novembre. A través d’un programa informàtic s’escolliran unes 100 persones, majors de 18 anys, com a presidents, vocals, substituts i suplents de les meses electorals. El sorteig es farà a la sala de l’OASC.

Tordera compta amb quatre col·legis electorals i 20 meses per a les votacions. Cada mesa tindrà un president o presidenta i dos vocals. Les persones escollides rebran una notificació oficial entre el 27 i el 29 d’octubre i, si s’escau, poden demanar al·legacions en un termini de 7 dies naturals.