L’any hidrològic 2018-2019 acumula un important dèficit de pluja sobretot a partir d’aquest estiu


L’any hidrològic 2018-2019 acumula un important dèficit de pluja sobretot a partir d’aquest estiu, el que ha comportat un increment de la producció d’aigua dessalinitzada per alentir el descens de reserves. El final del 2018 va ser força humit, però el 2019 ha estat molt sec, sobretot a partir dels mesos d’estiu. Això ha provocat que, en el conjunt global de les conques internes, s’hagi passat d’un volum de reserves del 86% (gairebé 600hm3) de finals del 2018 al 57% (395hm3) actual, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’any hidrològic compta les pluges entre octubre i octubre.

Els aqüífers que es gestionen conjuntament amb fonts alternatives, com és el cas de la Vall Baixa del Llobregat o la Vall Baixa de la Tordera, es mantenen en situació òptima d’explotació. El volum generat en aquest any hidrològic per les dessalinitzadores ascendeix a un total a 20hm3, dels quals 12hm3 corresponen a la planta del Llobregat i 8hm3 a la planta de la Tordera. Des de finals de setembre, amb el volum embassat al sistema Ter-Llobregat per sota del 60% (367hm3), s’ha incrementat el nivell de funcionament de les dessalinitzadores, fins al 70% en la planta del Llobregat (140.000m3/dia) i fins al 75% a la planta de la Tordera (43.200m3/dia).

Pel que fa a la producció d’aigua regenerada, aquesta ha estat per sobre dels 30hm3 durant el 2018, un valor lleugerament inferior al de 2017. Aquest descens es deu, sobretot, en ser el 2018 un any humit, el que ha requerit una menor producció d’aigua regenerada per a usos ambientals.