L’associació protectora Por Ellos acull diversos tipus d’animals domèstics i de granja al seu refugi


L’espai de dedicat a les entitats torderenques entrevista a l’Ana Camara, fundadora de l’Associació Por Ellos dedicada a oferir una vida digna als animals domèstics i de granja que han estat abandonats.