L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Fogars de la Selva milloren el sanejament dels nuclis de Regent Parc, Fogars i Parc dels Prínceps


L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Fogars de la Selva han signat un conveni per millorar la gestió del sanejament de les aigües residuals en aquest municipi de la Selva.

L’acord determina que l’Agència Catalana de l’Aigua finançarà amb 85.000 € la redacció del projecte constructiu dels sistemes de sanejament dels nuclis de Regent Parc, Fogars de Tordera i Parcs dels Prínceps I i II i que l’Ajuntament de Fogars de la Selva durà a terme la redacció de projecte ajustant-se als requeriments tècnics establerts.

Les actuacions de sanejament esmentades estan incloses en el Programa de Mesures del segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvials de Catalunya (2016-2021).

 El Pla de gestió de les conques internes de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.

Actualment, les 521 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.