El Maresme ha patit 12 petits incendis forestals fins a data d’avui


Fins a data d’avui, a la demarcació de Barcelona s’han produït un total de 98 incendis forestals amb un total de 101 hectàrees afectades. 63 incendis han estat en zones forestals, 25 en terrenys agrícoles i 10 en urbanitzacions.

Per comarques, les que han tingut més incendis han estat el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, amb 16 incendis cadascuna, seguides del Maresme amb 12 incendis, i la resta de comarques amb menys nombre d’incendis. L’equip d’informadors i vigilants, integrat per un total de 182 persones, han detectat així mateix 627 punts de risc en el conjunt del territori de la demarcació de Barcelona, dels quals 452 són per abocaments de material inflamable i 175 per detecció d’activitats amb foc. També han realitzat un total de 353 actuacions de prevenció com ara d’incidències en camins o pistes en mal estat i en franges de vegetació en urbanitzacions o en la xarxa de punts d’aigua. L’alcalde accidental, Rafa Delgado fa una crida a la prevenció d’incendis forestals.

Rafa prevencio incendis

En aquesta edició del 2019, el pla de vigilància contra incendis està format per 300 persones a la demarcació de Barcelona, de les quals 38 son guaites situats ens 18 punts de vigilància fixa, 182 informadors amb vehicle, 33 operadors de telecomunicacions i sis responsables de control. El pressupost global que aporta la Diputació de Barcelona al Pla es de 2,27 milions d’euros.