Delegació de l’alcaldia en el període estiuenc


Durant el període de vacances d’estiu, l’Ajuntament i els seus treballadors es reparteixen els dies festius. És per això que, com a conseqüència, el consistori es troba, actualment, en un període de delegacions de l’alcaldia respecte els regidors i regidores. Durant el període comprès entre el 31 de juliol i el 21 d’agost de 2019, ambdós dies inclosos, amb motiu de les vacances de l’alcalde, doncs, s’han realitzat tot un seguit de delegacions de substitució que estan recollides en el decret 2019/1046 de 29 de juliol de 2019.

Així les delegacions són del dia 31 de juliol fins al 11 d’agost a favor de la Sra. Nàdia Cantero Terrón, i del 12 d’agost fins al 21 d’agost de 2019 a favor del Sr. Rafael Delgado Comino.

Per altre banda, cal que tingueu present de que durant el període del 31 de juliol fins al 21 d’agost (ambdós inclosos) el 2n tinent d’alcalde, el Sr. Josep Llorens Muñoz, estarà absent, per la qual cosa mentre ell no hi sigui no se signaran documents de les seves Regidories delegades (les haurà de signar quan torni). Per la seva banda, els Regidors que actuaran com a Alcalde i Alcaldessa accidental, mentre ho siguin, tanmateix, signaran les propostes de les seves respectives Regidories com a Regidors Delegats.