Garantia Juvenil presenta els ajuts econòmics per als joves emprenedors


S’ha publicat la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil amb l’objectiu de garantir uns ingressos mínims a la persona jove emprenedora a l’inici de la seva activitat econòmica. Es tracta d’un ajut econòmic que poden demanar els joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta de manera ininterrompuda com a treballadors autònoms durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 d’octubre de 2019.

Si es produeix la baixa anticipada de l’autònom o autònoma transcorreguts mínim 8 mesos d’alta, els imports serien els següents tenint en compte només els mesos complets:

  • 8 mesos, 6.429€
  • 9 mesos, 7.143€
  • 10 mesos, 7.857€
  • 11 mesos, 8.571€

El termini per presentar les sol·licituds és des del dia 23 de juliol fins el proper dia 1 d’octubre de 2019. El proper dilluns 29 de juliol el departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera ha organitzat una sessió informativa de 13:00 a 14:00h a les seves oficines per tal d’informar a tots els joves emprenedors quins són els requisits així com els tràmits a realitzar, resoldre els dubtes que tinguin els assistents i com fer la sol·licitud i aportació de documents per tal d’accedir a l’ajut.