S’obre la convocatòria per obtenir un contracte de pràctiques per a joves


L’Ajuntament de Tordera entra a la convocatòria per obtenir una subvenció per contractar joves durant el proper curs. Aquesta és una iniciativa impulsada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançada pel Fons Social Europeu que busca contractar joves amb contracte en pràctiques durant 6 mesos com a mínim a jornada completa. L’objectiu que busca aquest programa és reduir la taxa d’atur juvenil i a la vegada, donar experiència als més joves que entren al mercat laboral.

Per poder rebre un dels contractes s’han de complir els següents requisits, que seran obligatoris i s’hauran d’acreditar abans de la contractació:

  • Constar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públics d’ocupació.
  • Estar inscrits  com a beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Acreditar estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte en pràctiques.

Per més informació els joves interessats poden passar per les oficines del Servei d’Ocupació i Formació (Camí Ral 174, a la cantonada amb Avinguda Països catalans). Recordem que en el cas de Tordera, L’Ajuntament opta a aconseguir 3 contractes a oferir als ciutadans.