El Servei Català de Trànsit endega una campanya preventiva de conductes i factors de risc de ciclistes en via urbana


El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb les Policies Locals una nova campanya preventiva de conductes i factors de risc adreçada a ciclistes en vies urbanes, des d’avui  fins al diumenge dia 14 de juliol. Per segon any consecutiu la campanya que endega l’SCT se centra en aquest col·lectiu vulnerable com són les bicicletes.

La campanya va dirigida tant als mateixos ciclistes com a la resta de vehicles que comparteixen l’espai viari amb ells: vianants, motoristes i la resta de conductors amb l’objectiu de mantenir una bona convivència.

 Els ciclistes són un col·lectiu vulnerable, junt a motoristes i vianants, cosa que preocupa a l’SCT i als ajuntaments. L’ús de la bicicleta està en auge en el darrers anys, s’ha convertit un mitjà de transport idoni i ràpid per a les distàncies curtes, és de fàcil aparcament i no contamina. L’ús de la bicicleta té molts avantatges, però, alhora, si no es compleixen les normes d’autoprotecció o de circulació, es converteix en el vehicle més indefens de l’espai viari.

 Per exemple, a Catalunya el 2018, va haver-hi un total de 1371 víctimes en zona urbana, encara que la majoria dels accidents va derivar en ferides lleus, un ciclista va morir i 73 va patir ferides greus. En el cas dels accidents en vies interurbanes, el 2017 i 2018 van morir 13 ciclistes, enguany ja n’han mort 3; però les lesions greus són proporcionalment més altes que als nuclis urbans.

Per això, és molt important recordar als ciclistes urbans determinats drets i deures:

 En cas de circular de nit, passos inferiors i túnels, és necessari portar l’enllumenat que correspongui. És obligatori; El casc de protecció ha de ser homologat, és obligatori pels conductors i ocupants de bicicletes que circulen per vies urbanes; L’ús de mòbils i receptors està prohibit i utilitzar auriculars connectats als receptors o reproductors de so, així com l’ús telèfon mòbil; La taxa d’alcoholèmia màxima permesa és la mateixa que per a la resta de conductors: 0,5 de g/l en sang o 0,25 mg/l en aire expirat.

 D’altra banda, si se circula en bicicleta pel carril bici, zones de vianants i voreres habilitades s’ha de respectar la preferència del vianant. Quan hi hagi carril bici, l’usuari de la bicicleta haurà de circular per aquest i quan hi circuli per la vorera es vigilarà que ho faci d’acord amb la normativa prevista i mantenint una bona convivència amb els vianants.

 També convé recordar a la resta d’usuaris que: No es pot parar o estacionar un vehicle als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d’estacionament de bici sense autorització i que un vehicle de dues rodes motoritzat no pot circular pels carrils bici

Que han de respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, un pas de ciclistes o un voral degudament senyalitzats.