La corporació de Salut del Maresme i la Selva dona la benvinguda oficial als nous residents


La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha donat,  la benvinguda oficial a la nova promoció de residents que s’incorporen enguany a la institució. Són un total de tres professionals els que es formaran durant els propers anys a l’Hospital Sant Jaume de Calella. Un d’ells ho farà en l’especialitat de Medicina Interna i els altres dos en la de Medicina de Família i Comunitària.

Els nous residents provenen de la universitat Rovira i Virgili de Reus, de la universitat del País Basc i de la d’Oviedo. En aquest cas, la residència té una durada de 5 anys amb rotacions externes, el segon i tercer any, per cursar en altres centres especialitats que no es duen a terme al centre calellenc. Mentre que la residència de Medicina Familiar i Comunitària consta d’un pla de formació de 4 anys i els dos últims es fan en un centre d’atenció primària.