Més d’un 21% de la població catalana està en risc de pobresa


Més d’un 21% de la població catalana està en risc de pobresa, segons les dades que l’Idescat ha obtingut de l’Enquesta de Condicions de Vida . Són moltes més dones que homes. Per edats, són els menors de 16 anys els que continuen amb la taxa més elevada, seguits dels més grans de 65. La pobresa afecta sobretot les famílies monoparentals amb un o més fills. Per cinquè any consecutiu, el 2018 van augmentar els ingressos nets per persona a Catalunya. De mitjana, els catalans van cobrar 13.338 euros l’any. Això ha fet pujar el llindar de risc de pobresa, que es fixa en el 60% de la mediana dels ingressos de tothom. Amb aquests càlculs, a Catalunya, hi ha un 1,3% més de persones en risc de pobresa. Un 28% tenen menys de 16 anys. Són un 24,1% de les dones i un 18,4% dels homes, mentre que les famílies monoparentals en risc de pobresa passen del 35% al 43%, com denuncia la vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Sònia Fuertes.

pobresa

Gairebé la meitat de les persones estrangeres que viuen a Catalunya estan en risc de pobresa