L’organisme de gestió tributària informa que demà 2 de Juliol finalitza el període de pagament voluntari de l’IBI


L’organisme de gestió tributaria informa que demà dimarts 2 de juliol finalitza el període de pagament de l’impost sobre bens immobles. Recordem que l’impost es pot pagar en qualsevol Caixa o Banc dels assenyalats en l’avís de pagament que us ha estat tramès. En cas de no haver-lo rebut es pot recollir un duplicat a les oficines de l’ORGT situat al Camí Ral 48-50. Els rebuts domiciliats es carregaran en compte els últims dies del període de pagament. L’organisme de gestió tributària, recorda que l’endemà de finalitzar el termini de pagament els rebuts generaran recàrrec.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 472 91 66.