Intervenen 60 carpes Koy a un veí de Tordera


Els Agents Rurals han intervingut aquests dies 60 carpes Koy, espècie declarada exòtica invasora a un ciutadà de Tordera que les comercialitzava a través d’Internet. Els Agents Rurals recorden que la tinença i comerç d’espècies exòtiques invasores és prohibit pel risc que pot suposar el seu alliberament al medi natural.

La proliferació d’espècies invasores o al·lòctones en els ecosistemes s’ha convertit, juntament amb la pèrdua d’hàbitats, en la major amenaça per a la biodiversitat del planeta. Es tracta d’animals o plantes que de manera accidental o, com en el cas de la carpa Koy, de manera intencionada, apareixen de sobte en un hàbitat aliè i acaben per colonitzar-expulsant les espècies autòctones, el que resta variabilitat biològica i ocasiona un deteriorament de l’equilibri ecològic de conseqüències incalculables.

Criades a mà pels seus colors i bellesa, les carpes koy s’han convertit en una icona de Japó que es pot vendre per centenars de milers de dòlars i fins i tot participar en concursos de bellesa de peixos.