Un anunci de televisió fa reflexionar a la Maria Antònia Solé


A la píndola d’opinió d’avui la Maria Antònia reflexiona a partir d’un anunci de televisió en que els protagonistes imiten els humoristes Tip i Coll.