Actuació de control del Mosquit Tigre


Per lluitar contra la proliferació del mosquit tigre, que amb les temperatures altes ja es comença a detectar, l’Ajuntament tornarà a fer el tractament als embornals sifònics de la vila. Les accions consisteixen en l’aplicació de larvicida que, com el seu nom indica, actua sobre les larves impedint la seva eclosió. Aquest larvicida s’aplica als embornals sifònics, és a dir, aquells que retenen aigua i que, per les seves característiques, són uns dels llocs triats pels mosquits tigre per pondre els ous. El regidor de l’àrea de medi ambient en funcions, Carles Aulet demana la col·laboració de la ciutadania per evitar la proliferació del mosquit.

Aulet mosquit

El radi de vol i d’acció del mosquit tigre adult és d’un màxim de 400 metres, per la qual cosa és molt probable trobar-lo prop del lloc de cria. Tot i això, gràcies al transport passiu pel vent o a l’interior de vehicles, es pot desplaçar a més distància. El mosquit tigre és actiu de dia, a diferència dels mosquits més comuns que fan vida nocturna, i les seves picades són molt més nombroses i doloroses que no les dels mosquits autòctons.