Entra en funcionament un nou sistema de descàrrega de la informació de les línies de terme oficials


En el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya, que s’impulsa des del Govern de la Generalitat, d’acord amb l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, ha entrat en funcionament un nou servei de difusió de la informació de les línies de terme oficials. El nou sistema facilitarà la descàrrega de la informació actual disponible, de manera independent per a cada línia de terme.  

Aquesta informació inclou, d’una banda, la memòria del treballs topogràfics, elaborada a partir de les delimitacions resultants des corresponents procediments administratius, i que inclou una fitxa amb la informació bàsica de les fites localitzades sobre el terreny amb les seves coordenades i fotografies, i, d’una altra banda, la poligonal de la línia límit, en format digital, compatible amb els principals sistemes d’informació geogràfica existents. Així mateix, els municipis que hagin acabat el conjunt de les seves línies de terme també podran descarregar la imatge del seu mapa municipal.

Tordera compta amb diverses línies de terme oficials amb les localitat de Fogars de la Selva, Blanes, Lloret, Maçanet de la Selva, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni i Santa Susanna.