Els hospitals de la corporació despleguen una iniciativa per millorar l’ús dels antibiòtics


Els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el Sant Jaume de Calella i el comarcal de la Selva (Blanes), han posat en marxa un programa d’optimització de l’ús dels antibiòtics (PROA) per millorar l’eficàcia d’aquests medicaments en pacients atesos per problemes infecciosos i evitar les resistències que poden generar en l’organisme com a conseqüència d’un consum inadequat. Ho explica el Dr. Òscar Del Río, metge internista de l’Hospital de Calella i membre de l’equip multidisciplinar de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva que lidera aquesta iniciativa.

antiobiòtic 1

A la Corporació el programa PROA el desplegarà un equip multidisciplinari format per professionals de les unitats de Microbiologia, Farmàcia, Control d’Infeccions Nosocomials i Medicina Interna. Amb aquesta iniciativa es busca incrementar la implicació dels professionals i ajudar-los a millorar la prescripció, fet que té una incidència directa en la seguretat del pacient i en la qualitat assistencial que s’ofereix als usuaris. 

L’elevat ús d’antibiòtics a nivell mundial representa un greu problema per a la salut pública. Un mal consum d’aquests fàrmacs provoca que alguns bacteris siguin resistents a la majoria d’antibiòtics, fet que impedeix que es pugui fer un tractament efectiu quan apareix una infecció greu en pacients. Escoltem el doctor Del Rio.

antiobiòtic 2

El PROA a més de buscar una millora en els resultats clínics dels pacients amb infeccions, també vol minimitzar els efectes adversos que puguin anar lligats al consum dels antibiòtics (incloent en aquest cas l’aparició i la disseminació de resistències) i garantir la utilització de tractament cost-efectiu, és a dir, que siguin medicaments efectius contra la malaltia que cal tractar, i per tant, que permetin un estalvi en costos associats.