Tordera té una pensió mitjana de 930 euros i un total de 3.299 pensionistes


A Catalunya, la pensió contributiva mitjana va superar per primera vegada els mil euros i es va situar en els 1.008 euros, un augment anual del 3,7% segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) referents al desembre del 2018. Quant al nombre de pensions, van augmentar un 1,1% respecte a l’any anterior, fins a les 1.071.954, amb 2,2 pensions per cada 10 habitants, una xifra que es manté des del 2014. Principalment les pensions són del règim general (78,9%) i del règim especial d’autònoms (18,6%), tot i que una és 1,5 vegades més elevada que l’altra (1.079 euros i 693, respectivament)

Tordera té una pensió de 930,29 euros de mitjana i un total de 3.299 pensionistes.

Sant Cugat del Vallès va ser el municipi amb la pensió mitjana més alta: 1.257 euros. El van seguir Tarragona i Barcelona, amb 1.136 euros i 1.121 euros, respectivament. Els municipis on aquesta pensió va ser més baixa són Palafrugell (830€), Lloret de Mar (832€) i Sant Feliu de Guíxols (837€).