S’obre el període de preinscripció per a les llars d’infants


Aquest dilluns obre el període de preinscripció per a les llars d’infants. La sol·licitud i la documentació s’han de presentar preferentment al centre demanat en primer lloc. El municipi de Tordera compta amb les tres següents llars:

  • Llar d’Infants Municipal el Niu
  • Llar d’Infants Petits Vedruna
  • Escola Brianxa

Només es pot presentar una sol·licitud per infant, però s’hi poden indicar, per ordre de preferència, peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim). Si es presenta més d’una sol·licitud, es perden tots els drets de prioritat (i els punts corresponents), però només es considera duplicitat quan les dues sol·licituds inclouen llars d’infants del mateix municipi. Per a llars d’infants de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi.

Cal recordar que per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l’inici del curs 2019-2020.  El termini del període de preinscripció finalitza el 24 de maig.