En marxa la remodelació de l’antic “Hospital de Pobres”


Des de finals de març s’han iniciat les obres de remodelació i adequació de l’antic “Hospital de Pobres de Tordera”, ubicat al carrer Sant Antoni 7. L’actuació proposada té com a finalitat la recuperació d’un edifici històric i ampliar-ne les seves prestacions per donar sortida a les propostes i necessitats de l’ampli teixit sociocultural del municipi. Les obres consisteixen en l’adequació interior de l’edifici i l’ampliació de la seva superfície per tal de millorar-ne l’accés i facilitar la supressió de barreres arquitectòniques. Es preveu destinar les estances resultants a usos públics relacionats d’una banda amb la cultura i  la dinamització econòmica i de l’altra, a la millora de serveis municipals. El regidor d’obres i serveis, Carles Aulet ens donava detalls de les obres.

Aulet antic hospital

Donades les característiques singulars de l’edifici, es proposa destinar la planta baixa a un espai obert al públic amb diferents àmbits de difusió de la cultura i l’entorn natural del municipi que permetin acollir una programació contínua d’exposicions i activitats. A la planta primera es preveu destinar un gran espai diàfan a sala de juntes. Tanmateix, tant a la planta primera com a la segona, es proposa la creació d’espais polivalents moderns i ben equipats destinats a les entitats i associacions de Tordera.