Diverses supersticions serveixen a l’Albert Degà com a punt de partida de la seva píndola d’opinió d’avui


A la píndola d’opinió d’avui l’Albert Degà planteja diversos exemples per comparar o distingir entre què és superstició i què és fe.