LA REGIDORIA D’ENSENYAMENT VALORA POSITIVAMENT EL CURS DE CATALÀ ORAL PER A NO CATALANOPARLANTS QUE IMPARTEIX L’ESCOLA D’ADULTS DE TORDERA.


La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tordera valora positivament el curs de català bàsic que es duu a terme des de l’Escola d’adults de Tordera adreçat a persones no catalanoparlants (nivell oral) i que va començar al mes de març passat
La valoració d’aquest curs des de la Regidoria d’Ensenyament és positiva per dos motius principals: d’una banda, perquè el nombre d’alumnes en aquesta franja horària de vespres és elevat i, d’altra, pel fet que els alumnes estan interessats a aprendre el català com a llengua per a comunicar-se en l’àmbit social i laboral.

En aquest curs hi assisteixen un total de 25 alumnes que provenen majoritàriament d’Amèrica del Sud (països com l’Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, República Dominicana i Veneçuela) i en grau menor el Marroc, Guinea, Gàmbia i Europa de l’Est. També hi ha alguns alumnes provinents de la resta de l’Estat espanyol.
Les classes, que finalitzaran el mes de juny, tenen lloc al local Emili Vendrell, cada dimarts i dijous, de les 8 a dos quarts de 10 del vespre.
Finalment, a banda d’aquest curs, l’Escola d’adults també imparteix classes d’alfabetització, neolectors i iniciació a l’ús de l’ordinador.