Tordera constituirà aquest 2019 una taula local per a la prevenció de la mutilació genital femenina


Tordera constituirà aquest any 2019 una taula local per a la prevenció de la mutilació genital femenina, coordinades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb la col·laboració de l’ajuntament i el consell comarcal.

Les taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina són reunions que permeten un treball coordinat entre professionals dels serveis públics que estan en contacte directe amb la població que podria ser practicant de l’ablació. Estan integrades per diversos perfils professionals (metges, professors, policies, treballadors socials, tècnics de ciutadania o de gènere, entre d’altres) que interactuen amb les comunitats. L’objectiu és facilitar la prevenció i la detecció precoç de situacions de risc i establir un protocol d’actuacions a escala local, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures que s’han d’emprendre des de la primera sospita. Àngel Pous és regidor de serveis socials a l’Ajuntament de Tordera.

mutilacio genital femenina

Les xifres de 2018 de les Taules locals de prevenció constaten que s’han reduït els casos de nenes en situació de risc de patir una ablació. Concretament se n’han comptabilitzat fins a 72, mentre que l’any anterior es va superar el centenar. En conjunt, suposa un pas endavant per l’eliminació d’aquesta pràctica nociva per la salut de les dones, gràcies sobretot al focus que entitats i administracions han posat a les activitats de prevenció i sensibilització.