LA GENERALITAT DE CATALUNYA INSTAL·LARÀ DE CARA AL PROPER CURS 2005-2006 DOS MÒDULS AL VEÏNAT DE SANT PERE DE TORDERA PER DONAR RESPOSTA PROVISIONAL A L’AUGMENT DE PLACES ESCOLARS.


La planificació del proper curs escolar a Tordera ja està en marxa. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya té previst construir dues noves escoles al municipi i remodelar l’actual Ignasi Iglesias. La futura escola d’educació infantil i primària del veïnat de Sant Pere, anomenada CEIP Tordera-2, es preveu que pugui estar enllestida pel curs 2006 – 2007. Per donar resposta a la demanda escolar, el curs vinent s’instal·laran provisionalment uns mòduls que acolliran infants des de P3 fins a primer curs d’ educació primària.

Cayró, remarca que la massificació de les aules, un dels principals problemes del curs passat, s’haurà solucionat de cara al curs 2005 – 2006.


Aquestes actuacions s’engloben dins la planificació escolar elaborada per l’Ajuntament de Tordera i la Generalitat de Catalunya per fer front a l’augment de places escolars previstes fins l’any 2009.