L’Ajuntament s’adhereix a l’Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà


L’Ajuntament de Tordera, des de la regidoria de transports ha portat a aprovació del Ple Municipal, l’adhesió del Consistori a l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), una entitat que ofereix suport tècnic, jurídic i administratiu als associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.

La regidora de Transports i Mobilitat, Sílvia Català va explicar que aquesta entitat municipalista ofereix un suport específic realitzant els estudis previs on s’estableixi la tipologia de transport adient al municipi, que sigui viable i alhora sostenible per l’administració. Català creu el servei ajudarà en la redacció del nou plec de clàusules de la concessió del servei de transport urbà.

AMTU silvia

Els partits polítics a l’oposició van votar favorablement al punt. En destacaven l’opció d’obrir les portes a un servei a demanda. Escoltem els regidors no adscrits, Sílvia Mateos, Xavier Pla i Jose Carlos Villaro, el regidor del PP, Xavier Martin, el regidor de SOM Salvador Giralt, la regidora d’ERC+Gent de Tordera Anna Serra i el regidor del PSC, Rafa Delgado.

AMTU oposicio

L’AMTU, a més, també ofereix suport en la tramitació i sol·licitud de subvencions i recerca d’un finançament estable per tal de fer front al manteniment dels transports públics, per tal que la mobilitat sostenible sigui rellevant en el municipi.