Autocars Barrera disposa d’una flota de 34 autocars per a qualsevol tipus de servei


Tordera en directe visita l’empresa Autocars Barrera on la Consol Xaubet ens explica quins serveis ofereixen amb els seus 34 autocars de diferents capacitats.