ELS CONTENIDORS SOTERRATS DELS VEÏNATS DE FIBRACOLOR I DE SANT PERE JA ESTAN EN FUNCIONAMENT.


El procés de soterrament dels contenidors de recollida d’escombraries segueix a bon ritme. El projecte es va iniciar el passat mes de maig als veïnats de Fibracolor i de Sant Pere i a hores d’ara continua pel centre del poble.

El pla de soterrament dels contenidors estableix crear diferents illes de recollida formades per cinc bústies on en cadascuna d’elles s’haurà de dipositar el paper, el vidre, els envasos, la fracció orgànica i la brossa de rebuig. 

El regidor de Medi Ambient comenta que a finals d’aquest any la totalitat dels contenidors de Tordera ja estaran soterrrats.

El sistema de soterrament de contenidors permetrà, entre d’altres, ampliar la capacitat actual dels contenidors, concentrar en un sol punt tots els contenidors de reciclatge, evitar males olors i molèsties als veïns i no haver de fixar calendari ni horari per llençar les escombraries.