L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA FINALITZA AVUI EL PERÍODE DE PAGAMENT VOLUNTARI DE LES TAXES SOBRE ENTRADA DE VEHICLES, BROSSA I NINXOLS.


L’Ajuntament de Tordera i l’organisme de gestió tributaria de la diputació de Barcelona informen que avui finalitza el període voluntari de pagament de la taxa sobre l’entrada de vehicles, brosses i nínxols.
Es pot pagar a qualsevol Caixa o Banc dels assenyalats en l’avís de pagament tramès.
Els rebuts domiciliats es carregaran en compte els últims dies del període de pagament.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93.765.06.13.
L’endemà de finalitzar el termini de pagament els rebuts generaran recàrrec.