L’Ajuntament de Tordera convoca ple ordinari amb 8 punts en l’ordre del dia


L’Ajuntament de Tordera convoca aquesta tarda ple ordinari amb 8 punts en l’ordre del dia. A la part resolutiva destaca donar compte del decret d’Alcaldia per mitjà del qual es modifiquen les delegacions d’atribucions al regidor Salvador Giralt del Grup municipal de Som Tordera i modificar el seu règim de dedicació; Es proposa aprovar l’aprovació de la creació de la taula de treball del delta i la baixa Tordera i aprovació de les seves normes de funcionament: Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Tordera; Aprovació de la modificació del Pla General per a la re-ubicació dels sistemes d’equipament i zona de torrents i fondalades a la urbanització Terra Brava.

En l’apartat de mocions es presenta una del grup municipal de Som Tordera en defensa dels drets polítics i civils de les persones, la democràcia i la llibertat d’expressió i en contra de les conductes que vulnerin aquest principis fonamentals i el grup municipal del PSC en presenta una per a la redacció d’un protocol d’incorporació de treballadores/ors a la plantilla municipal.

El ple finalitzarà amb les comunicacions, precs i preguntes. La sessió començarà a les 19:00 hores a l’auditori del Teatre Clavé i serà retransmès en directe per Ràdio Tordera.