LA GENERALITAT RECORDA AL MINISTERI DE FOMENT QUE LA PROPOSTA QUE DEFENSA TORDERA ÉS LA MILLOR PER DESDOBLAR LA N-II.


El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha recordat al Ministeri de Foment que l’opció que passa per Blanes, i que defensa l’ajuntament de Tordera i la plataforma Salvem Jalpí, Blanes-1, és la millor per portar a terme el desdoblament de la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva. El veredicte definitiu de Foment serà imminent, però Nadal els ha recriminat el retard amb què arribarà. El conseller Nadal ha afirmat que Foment només hauria d’haver fet pública una única opció consensuada.
El retard del Ministeri de Foment tampoc està sent ben acceptat pels ajuntaments de Tordera i Blanes, implicats en la cerca d’una solució per al desdoblament de la N-II. I és que en cada cas, l’Ajuntament no vol que l’opció sigui passar la carretera a prop del seu centre urbà i dins del seu terme municipal.