ELS ALUMNES DE BATXILLERAT DE L’I.E.S LLUÍS COMPANYS ES PRESENTEN DES D’AVUI I FINS DIJOUS A LA PROVA DE SELECTIVITAT.


Una nova promoció d’alumnes de l’institut Lluís Companys ha iniciat avui les proves d’accés als estudis universitaris. Els joves, intentaran superar les proves relatives a la modalitat de batxillerat triada.

Els resultats dels exàmens es podran consultar el dia 7 de juliol als centres de secundària. Des de dos dies abans estaran disponibles al web del Consell Interuniversitari de Catalunya (http://accesnet.gencat.net). Per aprovar les PAU és necessari obtenir una nota mínima de 4. La nota d’accés a la universitat es calcula a partir del 40% de la nota de les PAU i el 60% de la nota mitjana del batxillerat.
Pel que fa als exàmens, dimarts es faran els de català, castellà i llengua estrangera; dimecres, els de història, filosofia, física, geografia, dibuix artístic, biologia i llatí, i dijous, els de matemàtiques, matemàtiques aplicades, química, història de l’art i els de les matèries de modalitat.