LA POLICIA LOCAL IMPULSA LA CAMPANYA PREVENTIVA “PASSA-T’HO BÉ, NO ET CREMIS”, AMB MOTIU DE LES REVETLLES D’ESTIU.


La Policia Local de Tordera impulsa un any més la campanya preventiva “Passa-t’ho bé, no et cremis”, amb motiu de les revetlles d’estiu.
Aquesta campanya, adreçada principalment als menors d’edat, pretén donar compliment a la legislació vigent i complir amb les mesures de seguretat en relació a la tinença i l’ús de petards per evitar situacions de perill i per fomentar el respecte per a les persones i l’entorn.
La campanya passa per assolir diferents objectius com ara garantir la seguretat física del menor i de les persones del seu voltant per evitar que algú prengui mal per un ús inadequat dels petards, evitar danys a propietats públiques i privades i a altres béns immobles, i minimitzar les molèsties derivades de l’ús de petards a terceres persones.

Per dur a terme la campanya de prevenció, la Policia Local engegarà un dispositiu especial de control en el cas de detectar menors que utilitzin o portin petards d’una classe superior a la permesa, així com quan es detecti un mal ús o un ús inadequat dels petards. En qualsevol d’aquests casos, la Policia recollirà les dades del menor, establirà el contacte amb el punt de venda on s’han adquirit els petards, s’informarà els pares i/o tutors i s’aixecarà acta de la recollida de petards que els pares hauran de signar en el moment de la recollida dels petards retirats al menor. En tots els casos, l’acta serà lliurada a la Unitat Especial de Suport Social per a la seva tramitació o arxiu si així correspon. En cas d’actes vandàlics, perill o similars, es procedirà de la mateixa manera tot i que els petards utilitzats siguin d’una classe per la qual el menor està autoritzat, independentment de les possibles conseqüències que se’n derivin pels danys ocasionats.
Finalment, la Policia local realitzarà durant aquests dies diferents inspeccions periòdiques als punts de venda de petards autoritzats.