LA GENERALITAT DESCARTA REALITZAR L’ARE DE SANT PERE.