GAIREBÉ TOTS ELS ALUMNES DE L’IES LLUÍS COMPANYS QUE S’HAN PRESENTAT A LA SELECTIVITAT HAN SUPERAT LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.


Gairebé la totalitat dels alumnes de l’IES LluÍs Companys que s’han presentat a la selectivitat han superat les proves d’accés a la universitat. Tot i que les qualificacions ja es van posar a disposició dels estudiants a través d’Internet, el resultat vàlid és el que s’informa des de l’institut.

Fins a principi de curs l’Institut no coneixerà oficialment la nota mitjana dels seus estudiants en comparació el promig de Catalunya, que enguany és un 6’02. 

Aquest any dos alumnes han obtingut matrícula d’honor de batxillerat i quatre han tret una nota superior a nou. Els resultats de les proves de selectivitat es poden consultar a la pàgina web www.gencat.net/dursi.