L’AJUNTAMENT DE TORDERA SIGNA UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB “LA CAIXA” PER FINANÇAR MICROCRÈDITS PER A EMPRENEDORS LOCALS.


L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia, ha signat aquest matí un acord de col·laboració per finançar microcrèdits amb l’entitat financera “la Caixa”. Aquest conveni facilitarà les operacions de préstec de petites quantitats, adreçades a les persones amb dificultats per accedir al sistema tradicional de crèdit. De la mateixa manera, recolzarà i fomentarà la creació de projectes innovadors de persones amb caràcter emprenedor.
Les condicions econòmiques de la línia de microcrèdits estableixen un import màxim de 15000 euros per projecte, a retornar amb periodicitat mensual, sense comissions i amb un tipus d’interès inferior a la mitjana habitual. Totes les persones que vulguin optar als microcrèdits hauran de presentar el projecte d’empresa o de millora de la competitivitat a l’Ajuntament de Tordera, que serà qui tramitarà i farà el seguiment de l’operació de préstec conjuntament amb l’entitat financera.
Aquesta és la segona vegada que l’Ajuntament de Tordera signa un acord de col·laboració amb l’entitat “la Caixa”. Al 2004 es va signar el conveni de construcció dels pisos de lloguer assequible que es promovien des de l’Obra Social de la Caixa i dels quals se n’han beneficiat els joves i la gent gran del municipi.