CORREUS AMPLIA EL NOMBRE D'EFECTIUS A TORDERA AMB MÉS REPARTIDORS PER INTENTAR MILLORAR EL SERVEI .


L’Oficina de Correus de Tordera disposa des de principis d’any de més efectius per millorar el servei de repartiment al municipi.
Desprès d’una reunió mantinguda entre l’alcalde de Tordera i el responsable de zona de Correus, es va pactar reforçar l’oficina local amb 3 repartidors més.
Tordera disposi ara d’un total de 10 carters fixes, un dels quals farà el repartiment a Fogars de la Selva. L’alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia recorda que l’extens terme municipal i les nombroses cases disseminades dificulten el funcionament del servei.
L’ampliació del servei de Correus arriba després de les insistents demandes per part de l’Ajuntament de Tordera de millora d’aquest servei que des de fa anys estava treballant en condicions molt limitades.