El plenari municipal aprova els comptes generals de l’Ajuntament de Tordera, de l’Organisme Autònom de Serveis Comunitaris i de l’ens autònom Ràdio Tordera, corresponents a l’exercici 2015


ple-setembre-2016A l’últim plenari municipal, celebrat dijous passat, es van aprovar els comptes generals del pressupost de l’Ajuntament de Tordera, de l’Organisme Autònom de Serveis Comunitaris (OASC) i de l’ens autònom Ràdio Tordera, corresponents a l’exercici 2015. L’any passat, aquesta emissora va tancar amb un romanent positiu de gairebé 8.000 euros. Pel que fa a l’OASC (és l’últim exercici que es liquida com a tal, ja que aquest any s’ha incorporat a l’Ajuntament), aquest organisme ha tancat el 2015 amb un romanent positiu de 240.000 euros, pràcticament igual que l’any anterior.

Respecte al compte general de l’Ajuntament de Tordera, és el quart any consecutiu que es tanca en positiu: el 2015 amb un romanent favorable de 3,5 milions d’euros, la qual cosa representa un increment de 400.000 euros respecte l’exercici anterior. Això és gràcies a les mesures de prudència impulsades pel servei d’intervenció de l’Ajuntament, aplicant criteris més restrictius del que marca la llei. Ho explica el regidor d’Hisenda, Marçal Vilajeliu, que destaca la bona gestió dels cobraments i recorda que un dels objectius principals de l’equip de govern és reduir l’endeutament.

comptes-generals-vilajeliu

A dia d’avui, l’endeutament de l’Ajuntament de Tordera és de 18 milions d’euros. Aquesta xifra és la mateixa que el consistori té pendent de cobrar, i més del 50% correspon a quotes urbanístiques (un deute que suporta volgudament l’Ajuntament, entenent la situació perquè passen moltes famílies). Per tal de reforçar l’objectiu de reduir el deute, Marçal Vilajeliu va anunciar durant el plenari que a l’exercici 2016 es podran amortitzar anticipadament préstecs (a banda dels pressupostats) per valor d’uns 400.000 euros, sense necessitat de carregar-ho als proveïdors.

El soci de govern de Convergència i Unió, SOM Tordera, va votar favorablement a l’aprovació dels comptes generals. Igualment ho va fer el regidor del PP, Xavier Martín, que apuntava que sempre havia votat els comptes en el mateix sentit que la votació del pressupost corresponent. Martín va recordar que el fet que l’Estat perdonés els interessos de l’ICO del pressupost de l’any passat va anar molt bé per a les arques municipals. En aquest sentit, valora positivament l’increment del romanent i la millora del deute, però demana que quan hi hagi la possibilitat d’endeutar-se de nou, es decideixi millor amb què fer-ho.

comptes-generals-pp

Des del PSC, el regidor Rafa Delgado va argumentar el vot en contra del seu grup, en coherència amb la votació dels pressupostos i considerant que l’Ajuntament hauria de tenir altres prioritats en els comptes municipals.

comptes-generals-psc

El grup municipal d’ERC-Gent de Tordera es va abstenir. El regidor Xavier Pla reconeix la millora econòmica i l’estabilització dels comptes municipals. Tot i això, apunta que hi ha qüestions que els segueixen preocupant, com per exemple el pagament a proveïdors de més de 70 dies. Pla es mostra satisfet amb la reducció del deute, però recorda que ha estat un llaç pel municipi els últims anys. En aquest sentit, destaca la feina dels tècnics d’intervenció i considera que caldria fer una auditoria externa.

comptes-generals-erc

Els comptes generals del pressupost de l’Ajuntament de Tordera, de l’Organisme Autònom de Serveis Comunitaris (OASC) i de l’ens autònom Ràdio Tordera es van aprovar amb els vots a favor de CiU, SOM Tordera i PP, el vot en contra del PSC i l’abstenció d’ERC-Gent de Tordera.