LA REGIDORIA DE MEDI AMBIENT INFORMA QUE A PARTIR DEL 15 DE MARÇ QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER FOC AL BOSC I RECORDA QUE FINS EL 14 DE MARÇ S’HA DE COMUNICAR PREVIAMENT A L’AJUNTAMENT.


La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tordera informa que fins al 14 de març totes les persones que tinguin previst fer foc en terrenys forestals o a qualsevol urbanització del terme municipal de Tordera ho hauran de comunicar prèviament, emplenant una solicitud que es troba disponible a les oficines de l’Ajuntament i a la Policia local..
Tot i que la presentació de la comunicació de crema habilita a efectuar-la, els agents rurals i la Policia local poden fer apagar-la quan les condicions metoerològiques així ho aconsellin, o bé poden establir “in situ” mesures complementàries per tal de millorar la seguretat.
D’altra banda, cal recordar que a partir del dia 15 de març i fins al 15 d’octubre està totalment prohïbit encendre foc: no es podran cremar rostolls, marges ni restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de la jardineria, i tampoc es podran fer focs d’esbarjo, excepte dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en barbacoes d’obra amb mataguspires.
No obstant això, es pot sol·licitar l’autorització per encendre foc en casos concrets a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramadaria i Pesca de Vilassar o bé a l’Ajuntament de Tordera, indicant el motiu i el lloc on s’ha de fer el foc.